Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 18-Feb-2024
Effectieve datum 18-Feb-2024

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Rijschool Alwin, Meindert Hobbemalaan 6, Zeeland 4383 TH, Nederland (hierna ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’), e-mail: info@rijschoolalwin.nl, telefoon: +31653383421, met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://rijschoolalwin.nl) (de ‘Service’). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hiermee niet akkoord gaat, mag u de Service niet openen of gebruiken. Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid wordt 180 dagen na de plaatsing van het herziene beleid op de Service van kracht en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal uw acceptatie van het herziene Privacybeleid vormen. We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die we verzamelen: We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • E-mail
 • Mobiel
 • Social Media-profiel
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Werkadres
 • Betalingsgegevens

Hoe we uw informatie gebruiken: We zullen de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Marketing/promotie
 • Aanmaken van gebruikersaccount
 • Getuigschriften
 • Klantfeedback verzameling
 • Handhaving van de algemene voorwaarden
 • Betaling verwerking
 • Ondersteuning
 • Administratie-informatie
 • Gerichte advertenties
 • Beheer van klantbestellingen
 • Sitebescherming
 • Gebruiker naar gebruiker opmerkingen
 • Geschillenbeslechting
 • Beheren van gebruikersaccount

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan, alleen voor het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

Hoe we uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • Advertentieservice
 • Sponsors
 • Marketingbureaus
 • Juridische entiteiten
 • Analyse
 • Betaalhersteldiensten
 • Gegevensverzameling en -verwerking

We vereisen dat dergelijke derden de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is voor het vervullen van dat doel. We kunnen uw persoonlijke informatie ook openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan van toepassing zijnde wet-, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere wettelijke procedure; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service inbreuk maakt op de rechten van derden. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of wordt overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaring van uw informatie: We zullen uw persoonlijke informatie bij ons bewaren gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun accounts hebben beëindigd of zolang we deze nodig hebben om de doeleinden waarvoor deze is verzameld te vervullen zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. We moeten bepaalde informatie mogelijk langer bewaren, zoals recordkeeping/rapportage in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet of om andere legitieme redenen zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, etc. Restinformatie en geaggregeerde informatie, die u niet identificeert (direct of indirect), kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten: Afhankelijk van de geldende wetgeving hebt u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te wissen of een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de verwerking van uw gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de actieve verwerking van uw gegevens, ons te vragen uw persoonlijke informatie te delen (porteren) naar een andere entiteit, uw toestemming in te trekken die u aan ons hebt verstrekt om uw gegevens te verwerken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder toepasselijke wetten. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@rijschoolalwin.nl. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. U kunt zich afmelden voor directe marketingcommunicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op info@rijschoolalwin.nl. Let op: als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om deze te verwerken voor de vereiste doeleinden intrekt, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot of gebruik maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Cookies, enz. Voor meer informatie over hoe we deze en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën gebruiken, raadpleegt u ons Cookiebeleid.

Beveiliging: De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gegeven de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we niet garanderen of waarborgen de beveiliging van enige informatie die u naar ons verzendt en u doet dit op eigen risico.

Links van derden en gebruik van uw informatie: Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief derden die een website of dienst kunnen exploiteren die toegankelijk is via een link op de Service. We raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden.

Klacht / Functionaris voor gegevensbescherming: Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris op Rijschool Alwin, Meindert Hobbemalaan 6, e-mail: info@rijschoolalwin.nl. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.